Selecteer een pagina

LOFF ADVOCATEN

Branches

Vastgoed & Huur

Onze cliënten adviseren wij onder meer bij de koop en verkoop van onroerend goed, het opstellen en uitonderhandelen van huurovereenkomsten, geschillen inzake ontbinding en ontruiming van panden, onderhoudskwesties en gebreken, opzeggingen, huurprijsherzieningen, huur indeplaatsstellingen en invordering van achterstallige huurtermijnen.

Op deze gebieden beschikken wij over een diepgaande kennis en ervaring. Dit stelt ons in staat zowel juridisch als strategisch te adviseren en processen soepel en efficiënt te laten verlopen. Daarnaast weten wij precies hoe de vraagstukken in de vastgoedbranche te benaderen en juridische kwesties met succes op te lossen.

Horeca, Retail & Franchise

Wij adviseren onze cliënten in deze dynamische en veelzijdige branche onder meer bij (exclusieve) samenwerking, afname, inkoop- en financieringsovereenkomsten. Daarnaast is juridische advisering bij de koop en verkoop van ondernemingen, het beheer en de exploitatie van winkelruimtes, hotels en andere horecabedrijven ons dagelijks werk.

Ook in tijden dat het financieel minder gaat met onze cliënten staan wij hen bij op het gebied van herstructureringen, doorstart en insolventie. Kenmerkend voor deze branche is dat er sprake is van verschillende juridische deelgebieden die samenhangend aan de orde komen. Door onze jarenlange ervaring en diepgaand inzicht in deze branche zijn wij als geen ander in staat deze uitdagingen geïntegreerd op te pakken.

Sport & Events

Onze cliënten in de sport- en evenementenbranche staan we onder meer bij op het gebied van contracten, aansprakelijkheid, arbeidskwesties, privacy, sponsoringen en bestuurdersaansprakelijkheid. Verder zijn wij thuis in het intellectuele eigendomsrecht, zoals merkrecht en portretrecht. Wij treden graag op als sparringpartner en bieden complete begeleiding binnen het woud van juridische spelregels.

Ondernemende particulieren

Wij staan ondernemende particulieren en starters bij in een veelvoud van juridische uitdagingen. Denk daarbij aan financieringen, contracten, aankoop en verkoop en arbeidskwesties.