Selecteer een pagina

Didam-arrest van toepassing bij verhuur?

Het Didam-arrest van eind 2021 heeft tot veel ophef geleid binnen de onroerend goed branche. Tot op dat moment was het gebruikelijk en (in beginsel) toegestaan dat gemeenten (en andere overheden) hun onroerend goed naar eigen inzicht één-op-één verkochten aan een door...

Thuis een bierbrouwerij starten; goed idee?

Op 9 november 2022 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. Het ging in die procedure om de vraag of het ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten (in dit geval het hebben van een microbrouwerij) in een gehuurde woning ontbinding van...