Selecteer een pagina

LOFF ADVOCATEN

DIENSTENRICHTLIJN

Dienstenrichtlijn LOFF Advocaten B.V. (“LOFF”)

 1. LOFF is een besloten vennootschap waarin mr. A. Prascevic en mr. E.S. Ruiter een advocatenpraktijk uitoefenen, alsmede juridische diensten verrichten op het gebied van onder meer huurrecht, contractenrecht en insolventierecht.

 

 1. LOFF is gevestigd te Enschede en houdt kantoor aan het Hoedemakerplein 3 (7511 JR Enschede). Het KvK-nummer van de vennootschap is 85546801.

 

 1. Het postadres is gelijk aan voornoemd kantooradres. LOFF is per e-mail te bereiken op het e-mailadres info@loffadvocaten.nl. Het telefoonnummer van het kantoor is 053-2600444.

 

 1. Mr. Prascevic en mr. Ruiter zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, kantoorhoudende te (2596 XM) Den Haag aan de Neuhuyskade 95. Het telefoonnummer van de Orde is 070-3353535 en het e-mailadres: info@advocatenorde.nl. De Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde zijn van toepassing. Deze zijn te vinden onder: www.advocatenorde.nl/juridischezaken.

 

 1. Het BTW-nummer van LOFF is NL863661737B01.

 

 1. Op de overeenkomst tot dienstverlening door LOFF zijn algemene voorwaarden van toepassing, die tevens op de website: loffadvocaten.nl zijn vermeld.

 

 1. Opdrachten worden uitgevoerd onder Nederlands Recht en de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

 1. Bij het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening zal de aard daarvan en de overeengekomen honorering worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

 

 1. LOFF heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De verzekering is afgesloten bij AON, postbus 12250, 1100 AG Amsterdam.

 

 1. LOFF heeft een interne klachtenregeling, met als doel dat zo spoedig mogelijk op eventuele klachten wordt gereageerd en alles in het werk wordt gesteld om een bevredigende oplossing te vinden.

 

 1. Advocaten die geen derdengelden ontvangen zijn sinds december 2016 vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden aan te houden. LOFF beschikt niet over een stichting derdengelden.