Selecteer een pagina

LOFF ADVOCATEN

EXPERTISES

Huurrecht

Als verhuurder of huurder van woon- of bedrijfsruimte kun je worden geconfronteerd met juridische problemen van diverse aard. Door de uitgebreide expertise op het huurrechtelijk vlak en de jarenlange ervaring in het adviseren van (commerciële) verhuurders en huurders, is LOFF Advocaten bij uitstek in staat om deskundige ondersteuning te bieden in vrijwel alle voorkomende gevallen. Voorts heeft LOFF Advocaten aanzienlijke praktijkervaring in het succesvol procederen in huurzaken.

Contracten­­recht

Een goed contract kan vertragingen, conflicten en onnodige kosten voorkomen. LOFF Advocaten zorgt ervoor dat je rechten goed worden vastgelegd, risico’s zoveel mogelijk worden beperkt en vooral jouw commerciële doelen worden bereikt. Dit geldt zowel voor het aangaan als ook voor de beëindiging van contracten. LOFF Advocaten kan bijstaan bij het opstellen en beoordelen van commerciële en niet-commerciële contracten op uiteenlopende rechtsgebieden.

Horecarecht

Horecarecht is voor de meeste juristen een lastig vakgebied. Dit komt omdat in het horecarecht veel verschillende rechtsgebieden bij elkaar komen, die tot complexe uitdagingen kunnen leiden. LOFF Advocaten is specialist op dit gebied en heeft aanzienlijke ervaring met betrekking tot vrijwel alle aspecten van het horecarecht.

Franchise­recht

Binnen het franchiserecht komen veel specialismen samen. Zo zijn franchiseovereenkomsten vaak gekoppeld aan een huurovereenkomst, rusten intellectuele eigendomsrechten op het concept en vormt contractenrecht de grondslag voor de samenwerking. Wij bieden juridische ondersteuning aan franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan van de franchiseovereenkomst. Franchisegevers en franchisenemers schakelen ons ook in om bestaande franchiseovereenkomsten juridisch te checken in relatie tot hun ondernemersplannen en zakelijke belangen.

Insolventie­recht

Wanneer jouw onderneming liquiditeitsproblemen heeft, kun je al snel te maken krijgen met het insolventierecht. Daarnaast is dit aan de orde wanneer niet jijzelf maar je debiteuren of andere contractpartijen liquiditeitsproblemen hebben. Dit kan leiden tot een faillissement, een surseance van betaling, of een wettelijke of buitengerechtelijke schuldsanering. Bij dit soort kwesties is het belangrijk snel, effectief en met de juiste kennis te handelen. LOFF Advocaten heeft zich gespecialiseerd in alle facetten van het insolventierecht en wij kunnen je snel met het juiste (juridisch) advies van dienst zijn.

Financieringen & zekerheden recht

De meeste ondernemingen worden tegenwoordig in meer of mindere mate gefinancierd. LOFF Advocaten is bedreven in dit rechtsgebied en is actief voor leninggevers, leningnemers, investeerders en zekerheidsgerechtigden. Binnen LOFF Advocaten bestaat bovendien aanzienlijke ervaring als curator waardoor financieringen ook vanuit dit perspectief worden bekeken. Voor elke vraag op het gebied van financiering en zekerheden kunt u bij LOFF Advocaten terecht. Of het nu gaat om het opstellen van financieringsdocumentatie, het begeleiden van investeringen, het herstructureren of juist het oplossen van een geschil met een zekerheidsgerechtigde.